БІЗНЕС ІЗ ЛЮДСЬКИМ ОБЛИЧЧЯМ

Особливе зацікавлення в учасників семінару викли­кав короткий, але змістов­ний виступ господаря, дире­ктора агрофірми «Ольго­піль» Павла Каленича, в якому той розповів про осо­бливості підприємства. Тим більше, що АФ «Оль­гопіль» в числі перших вже приступила до жнив, зібра­вши і змолотивши озимий ячмінь і горох.

— АФ «Ольгопіль» — це правонаступник колишньо­го КСП «Україна», яке я колись очолював, — розпочав Павло Євгенович. — Ми його реорганізували, зумівши при цьому зберегти ціліс­ний земельно-майновий комплекс. На сьогодні це елітний атестований насінгосп, базове господарство Інституту фізіології рослин та генетики НААН Украї­ни. Щороку у матеріальне виробництво вкладаються дуже великі кошти, але й результати говорять самі за себе. Адже ми не просто ви­рощуємо елітне насіння, а й самі доводимо його до то­варного і посівного стану.

— Щоправда, — продовжує господар, — цього разу роз­раховували на трохи кра­щий урожай. Але що вді­єш — засуха. Наприкінці минулого місяця у наших краях випало лише 4 мі­ліметри дощу. Це дещо зменшило очікувану уро­жайність. Так, для прикла­ду, горох «дав» лише 35, а озимий ячмінь — тільки 60,2 центнера з гектара. Хоча, повторюю, ми всі спо­дівались на кращі резуль­тати. Але, наголошую, все зерно, яке ми виробляємо, самі можемо довести до то­варно-посівного стану, роз­містити у власних схови­щах і продавати за най­більш вигідними цінами.

Далі Павло Євгенович розповів своїм колегам-сільськогосподарським виробникам про структуру АФ «Ольгопіль», її дочірні підприємства та соціальну підтримку тих територіальних громад, де живуть їхні пайовики.

 

Джерело статті: газета «Вінниччина»

ТОП новости

Вход

Меню пользователя